راسفَــــر

راهی آسان برای سفر

تــــورهــــای ویـژه


به سفــر برویــد نه مقصد!

سفر یعنی لذت بردن از تمام مسیر...

 • 8شب و 8 روز – ( 2 شب دهلی + 2 شب آگرا + 3 شب جیپور + 1 شب دهلی)

  5995000 تومان

 • تور دبی 12 بهمن 98

  3290000 تومان

 • تور استانبول 19 بهمن 98

  2820000 تومان

 • تور آنکارا 6 بهمن 98

  2810000 تومان

 • تور آنکارا 13 بهمن 98

  2810000 تومان

 • تور بوداپست 26 بهمن 98

  5500000 تومان + 620 یورو

 • تور پاتایا 10 بهمن 98

  5985000 تومان

 • تور دبی 14 بهمن 98

  3820000 تومان

 • تور بوداپست 5 بهمن 98

  5500000 تومان + 620 یورو

 • تور ازمیر 18 بهمن 98

  4190000 تومان